Loading Events

The Bridge Interview #7 – Annie Lööf (C)

En av sju punkter i Januariavtalet handlar om miljö och klimat, men vilken plats har de egentligen i Sveriges nya politiska landskap? Den frågan ställde ekonomi- och hållbarhetsjournalisten Thomas Frostberg till Annie Lööf (C) i ett möte arrangerat av The Bridge Forum.

Samtalet kom att handla om det långsiktiga politiska miljöarbetet, kvotering, om vem som ska gå först – och om huruvida Centerledaren väljer kikärtsprotein när hon är i Malmö.

– Det är det som är det politiska ledarskapet, sa Centerpartiets ledare Annie Lööf och fortsatte: att leda och gå före, men inte göra så människor glöms bort. Det är den balanspunkten som är viktig att känna av.

Av Januariavtalets 73 punkter finns hela 10under rubriken ”Miljö och klimat”. De handlar om fossilfria transporter, minskad klimatpåverkan från flyget, cirkulär ekonomi och hållbar stadsutveckling. I andra delar av överenskommelsen berörs dessutom frågor om fossiloberoende jordbruk, förnyelsebar energi och en exportstrategi med inriktning på hållbarhet.

Men det mesta har hamnat i medieskugga när fokus har legat på spelet kring regeringsbildningen – konstaterade moderator Thomas Frostberg.

Det hade blivit dags för den sjunde upplagan av The Bridge Interview. Och det var många som en solig måndagslunch i maj valde att ta del av samtalsformatet om hållbart ledarskap som huserade i Studio Malmö.

Som lunchens förband gästade Kristina Yngwe (C), ordförande miljö-och jordbruksutskottet, och Charlotte Bossen, Centerpartiets kommunstyrelseledamot i Malmö. De radade upp de första frågorna på scenens whiteboard till Annie Lööf: Vad kan man hjälpa Malmö med från riksnivå? Kommer Annie Lööf att äta falafel i Malmö?

– Och hur kan vi hjälpas åt att lyfta de stora systemfrågorna – en debatt som handlar om rätt saker? undrade Yngwe.

Tavlans fråge-mindmap kompletterades med hjälp av publiken – ”järnvägar”, ”gränshinder i regionen”, ”flyg och biobränsle” blev några av de första stödorden.

– Jag börjar ana ett logistiktema, flikade Frostberg in och fortsatte med punkter som ”ledarskap”, ”nästa generation” och ”diskussionsklimat”.

Kristina Yngwe och Charlotte Bossen

När dagens huvudnummer, Annie Lööf, tog plats på scen inledde hon med en temperaturanalys av klimatfrågan i dag. Nu när det är skarpt läge – har vi börjat backa lite?

– Jag ser båda tendenserna, de stora klimatmanifestationerna med framför allt unga människor som ställer sig på tå. Många i min egen ålder som funderar på sitt eget sätt att resa, äta och vara – det har kommit bli en individuell fråga. Men jag ser båda trenderna och vi behöver ligga i och göra förändringar.

Men är det en klimatkris? undrade Frostberg.

– Vi står inför en jätteallvarlig utmaning, sa Annie Lööf.

Hon lyfte temperaturökningen och smältande isar, antibiotikaresistensen och all plast som finns i våra hav.

– 3,5 ton plast samlades upp förra året på stränderna utanför Malmö. Det är otroligt mycket, sa Annie Lööf efter att ha spenderat förmiddagen på Marint Kunskapscenter i Malmö.

– Vi står inför gigantiska utmaningar som kräver politiskt mod och ledarskap, sa Lööf och fortsatte:

– Vi måste våga sätta mål och ta beslut för då följer ofta näringslivet efter.

Annie Lööf drog paralleller till när EU och USA gick fram med skarpa utsläppskrav på transportsektorn, och när politiska beslut förbjöd freoner.

– Ofta går politiska beslut hand i hand med näringslivets utveckling. Den växelverkan där är viktig.

Men varför händer inte mer? undrade Frostberg.

– Man behöver fatta beslut med ett antal år på sig så forskning, inovation och företag hinner ställa om, svarade Lööf.

Annie Lööf

Samtalet fortsatte på tema ”privatpersonen Annie Lööf”, hur miljömedveten är hon?

Hemma, berättade Lööf, har de nyligen satt upp en kompost. Hon kör laddhybrid och äter mer grönt – men samtidigt kör hon långa sträckor och flyger.

Hon tryckte på att det är medvetenheten som är nyckeln och att båda sidorna är viktiga för Lööf i sin roll som politiker.

– Jag kan använda de erfarenheterna till att satsa på forskning.

Men måste ni leva som ni lär? undrade Frostberg.

– Ja, men det gör jag för jag säger att det inte är bilen som är problemet – det är utsläppen. Det är inte flyget i alla delar som är problemet, det är framför allt bränslet vi måste se till att göra om.

En av lösningarna, menade Lööf, är järnvägar.

– Transportsektorns utsläpp är ju lejonparten av utsläppen. Vi behöver bygga mer klimatsmart infrastruktur.

Lööf kallade det senaste årets flygskattsdebatt för andefattig och menade att landets flygresor kommer minska om investeringar görs i höghastighetståg. Samtidigt som en del flygresor, menade Lööf, fortfarande kommer att behövas. Centerledarens lösning: det i Januariavtalet intagna kvoteringskravet för förnybart bränsle.

– Man kan ställa om till hundra procent, rent tekniskt, med de motorer som finns. Men vi har inte råvaran att ställa om på bara ett år. Däremot kan man kvota in, och till det behöver man lägga forskningsresurser för att få fram biomassa, sa Annie Lööf och tryckte på behovet av att samverka inom Norden och EU.

Och apropå samverkan mellan olika delar av världen – Malmö fanns självklart på dagens agenda. Ja, Annie Lööf har ätit falafel. Nej, Lööf tycker inte att man har haft respekt för att det finns arbetsmarknadsregioner som går över gränserna som har drabbats av kontroller.

– Det är sorgligt att man åker till Skåne med passet i fickan, det känns som att man har backat bandet till innan 1950, sa hon.

The Bridge event

Lunchsamtalet avrundades med ett fokus på Januariavtalet och en diskussion om hur det mediala genomslaget egentligen har sett ut för just miljöpunkterna. Är de en valvinnare?

– Ja, jag tror det, sa Lööf, men lyfte samtidigt hur ett för många frågor engagerat debattklimat har saknats – något hon kallade ”miljöpolitikens dilemma”:

– Man har inte fått in hettan i miljöpolitiken, så den har aldrig kommit in i det politiska finrummet, sa Lööf och lyfte också utmaningen i långsiktigt politiskt miljöarbete.

– När vi bygger ny infrastruktur i dag måste man ha en förmåga att tänka hur det ser ut när man är färdig om 25 år. Där är den stora utmaningen, att enas om något som ska sträcka sig över decennier.

– Det är det som prövar det politiska ledarskapet – om man orkar vara långsiktig.

Finns det ens på kartan? undrade Thomas Frostberg.

– Vi måste klara det.

Text: Maria Widehed

Foto: Jenny Leyman

 

Tack till vår partners Sparbanken Syd och EGENCIA!

 

Egencia logotype

Details

Date
13 May, 2019

Time
12:00 - 13:30