Loading Events

The Bridge Interview #3 with Karolina Skog

Klimatengagemanget är större än någonsin, samtidigt dalar Miljöpartiets opinionssiffror. ”Varför?” frågade ekonomi- och hållbarhetsjournalisten Thomas Frostberg miljöminister Karolina Skog (MP) i ett möte arrangerat av The Bridge Forum.

Samtalet kom att handla om vattendelaren flygskatt, vilket politiskt ledarskap som krävs för en hållbar förändring – och om tyckande ställt mot forskning.

 

Den tredje upplagan av The Bridge Interview drog publikrekord med 140 personer i publiken.
– Jag gissar att Karolina Skog önskar att det här jämfört mot Mikael Dambergs 120 åhörare skulle vara synonymt med opinionsmätningarna, inledde samtalsledaren Thomas Frostberg.
Aprilmorgonens samtalsformat om hållbart ledarskap huserade i STUDIO:s blackbox och lockade in många åhörare med morgonkaffet i handen.

Som förband fick regionrådet Mätta Ivarsson (MP) och kommunalrådet Märta Stenevi (MP) i Malmö snabbpitcha hur de arbetar med de 17 FN-målen i Agenda 2030. Det gäller att ta ett grepp om samtliga och få med alla på tåget, var de överens om.

– Lösa de här målen är något vi måste göra tillsammans, mellan näringslivet, akademin – kanske inte Svenska Akademien jag tänkte på där, utan den andra – och den ideella sektorn, sa Mätta Ivarsson.

Där kan regionen bidra med att skapa arenor, konstaterade hon vidare och gav exempel på hur regionen arbetar med olika mål genom ett byte till fossilfria förkläden inom vården, en omställning till cirkulär livsmedelstillverkning och snabbspår för nyanlända.

Märta Stenevi, Malmö stad, höll med om helhetsgreppet.

– I en stad som Malmö är de sociala hållbarhetsmålen väldigt högt prioriterade, men det är också oerhört viktigt att komma ihåg att målen i väldigt många fall går hand i hand.

På scenens whiteboard började Frostberg teckna samtalspunkter i det populära mindmap-formatet, som Svenskt Näringslivs Carola Lemne var senast i raden att introduceras för och där publiken får möjlighet att vara med och forma innehållet i intervjun på scen.

Från förbandet fick han med ”inkludering av forskning i politiken” och ”styrmedel för omställning till renare luft i städerna”. Mindmapen kompletterades med frågor från publiken, bland annat ”hur relationen mellan näringsliv och politiker ska se ut” som resulterade i frågepunkten ”Näringsliv + politik = sant?”.

När dagens gäst, Karolina Skog, sedan tog plats vid scenens kafébord möttes hon av ett ”välkommen hem”. Vad saknar miljöministern mest med Malmö? undrade Frostberg.
– Att kunna cykla till jobbet, svarade Skog utan att tveka.
Samtidigt är hon nöjd med flytten till Stockholm och de politiska resultaten. Att ge tydliga styrmedel gällande trafiken har varit en hjärtefråga, sa Skog. Hon lyfte förverkligade reformer som revisionsplikten för bränsleförsörjning, bonus malus-systemet som ställer om reglerna för nybilsförsäljning och permanent statlig finansiering riktad mot kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.
– Tillsammans ger det en tydlig riktning, sa hon.
Det politiska ledarskapet handlar till stor del om styrmedel, att göra det ekonomiskt lönsamt att ställa om, konstaterade Frostberg och frågade: Hur bra är vi på det i dag?
– Det är en så stor omställning att vi behöver många verktyg samtidigt, svarade Skog och lyfte elektrifieringen – där satsning på infrastruktur ska bana för fler elbilar på vägarna.
– Det handlar om att plana ut tröskeln till de hållbara alternativen.

Samtalet fortsatte med fokus på Miljöpartiets stöd – trots ett större intresse än någonsin för klimat- och miljöfrågor dalar partiets opinionssiffror.
– Hållbarhetsagendan just nu diskuteras som ganska opolitisk, alla kan göra någon bit och då blir det inte partipolitik. Man tänker inte att man ska ta med det engagemanget till valurnan, sa Skog.
Kanske finns del av förklaringen om man lyfter blicken, anade Frostberg och ledde in samtalet på den kritik som ofta kommer från företagshåll när ett politiskt beslut tas på hållbarhetsområdet. Senaste vattendelaren: flygskatt.
– Men det är en klar majoritet av svenskarna som vill ha flygskatten, invände Skog.

Samtidigt hävdar många att för att flygskatten ska bli effektiv krävs internationella överenskommelser.
– Det måste till politiskt tryck, och ett sådant är att enskilda länder säger ”vi väntar inte, vi går före”.
Och det gäller att hålla sig till fakta, uppmanade Skog.
– Tyckande vägs mot kunskap. Företrädare för stora organisationer ifrågasätter naturvetenskaplig fakta som ”finns höghöjdseffekten eller inte?”. Det är ingen fråga om tyckande, det är naturvetenskaplig fakta.

Mot slutet av samtalet kom frågan om det går att runda nationella ledare och samarbeta direkt med till exempel amerikanska delstater, som inte vill gå i Trumps spår i miljöfrågan utan tvärtom följa Paris-avtalet.
Svaret är ja, menade ministern. Länder skiljer sig åt, så även branscher, konstaterade Skog vidare och tog modebranschen som ett exempel på näring som är långt framme i hållbarhetsfrågan.
– De har gjort en resa från ”hur ska vi inte bli upptäckta, skademinimera och inte få dåliga reportage” till ett aktivt hållbarhetsarbete.
Från regeringens sida har en ny arena för hållbart mode i Borås startats – en modell där akademi och näringsliv skapar en plattform och får miljonfinansiering av regeringen. En liknande arena kan hamna i Skåne, hintade Karolina Skog och lyfte regionens hållbara stadsutveckling.
– Fortsätt skryta om Skåne, tipsade hon, som knep för att nå framgång i lobbyarbete för nya regionala investeringar från regeringen.
Ett inspel om långsiktiga spelregler för näringslivet rundade av morgonens samtal.
– Näringslivet missar att en viktig metod för att nå dit är kunskaps- och forskningsbaserad politik. Näringslivet hamnar ibland i tyckande-förhållandet, men vill man ha förutsägbarhet – läs på om forskning och lägg er nära den. Det skulle jag vilja stärka.

Text: Maria Widehed

Foto: Jenny Leyman

Läs mer om regeringens satsning på hållbart mode:

Miljoner satsas på mer hållbar modeindustri

https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/miljoner-satsas-pa-mer-hallbar-modeindustri/

 

 

PARTNERS:

Details

Date
26 April, 2018

Time
08:00 - 09:30

Cost:
Free
Website

Venue

STUDIO Meetingpoint, Malmö
Nordenskiöldsgatan 24
Malmö, 21119 Sweden